Een kleine vlinder

Een kleine vlinder
Zo zwaar als lood
Gerafelde vleugels
Wapperen nog net
Zo moeizaam
Zo eenzaam
Langzaam
Naar de dood